,

Апарат за етикети М-550


-компактибилен со етикети EDERMAN

-изработен од пластика

-користи мастило за отпечаток на етикетите

-Апарат за етикети М-550