,

Папка L A4


-изработена од полупроѕирна фолија во боја

-дебелина 80 микрони

-отвор на десна и горна страна

-Папка L A4