– изработена од проѕирна фолија

– дебелина 35 микрони

– универзална перфорација