– картонски регистратор со лепенка во боја

– картонска кутија со лепенка во боја

– А4 формат, 80 mm грб