,

Регистратор STIMY B5 натурал еко


– картонски регистратор еколошки

– картонска кутија еколошка

– B5 формат, 80 mm грб