– димензија 76 x 76 mm

– 100 листа

– неон бои микс