,

Етикети EDERMAN во повеќе бои


– самолепливи

– соодветни за апарат М-550

– идеални за цени и шифрарници