,

Мокрилка 21196


-дијаметар 90мм

-изработена од пластика

-со сунѓерче

-Мокрилка 21196