– изработени од пластика

– за вертикално чување документи

– достапни во црна и бела боја