,

Регистратор FORNAX А4 каталог


– картонски регистратор со лепенка во боја

– картонска кутија со лепенка во боја

– А4 формат, 55 mm грб